Privacyverklaring van Wanda Kleur Rijk

In deze verklaring vind je een overzicht van alle persoonsgegevens die Wanda Kleur Rijk verwerkt en wat er mee gebeurd. Persoonsgegevens die je door aanmeld- of informatieformulieren invult via de website www.wandakleurrijk.nl worden alleen gebruikt om contact met jou op te nemen, opdrachten te vervullen of betalingen te ontvangen of versturen. Wanda Kleur Rijk verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk om het voorgaande te kunnen uitvoeren.

Wanda Kleur Rijk bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om aan je aanvraag te kunnen voldoen. Indien er geen overeenkomst plaatsvindt, worden jouw persoonsgegevens 1 jaar bewaard. Indien er wel een overeenkomst plaatsvindt, worden jouw persoonsgegevens 7 jaar bewaard, zoals wettelijk verplicht door de Belastingdienst.

Wanda Kleur Rijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. Voor Google analytics worden cookies gebruikt die geanonimiseerd zijn en niet traceerbaar zijn naar jou als persoon, maar uitsluitend worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Google heeft van Wanda Kleur Rijk geen toestemming ontvangen om verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wanda Kleur Rijk verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens zijn opgeslagen, deze in te zien en te corrigeren of verwijderen. Dit kan uitsluitend door een mail te sturen naar wandakleurrijk@gmail.com, met jouw verzoek. Om te verifiëren dat de juiste persoon deze gegevens ontvangt verzoek ik je een kopie legitimatie mee te sturen. Maak hierbij de volgende gegevens onleesbaar: foto, legitimatienummer, burgerservicenummer en de strook met nummer onderaan de legitimatie (MRZ) onleesbaar. Wanda Kleur Rijk zal z.s.m. doch uiterlijk binnen 4 weken reageren.

Jouw gegevens zijn beveiligd opgeslagen op een beveiligde computer en deze wordt regelmatig geupdate. De hosting van de website is ondergebracht bij Strato.

De website www.wandakleurrijk.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je een cursus en workshop volgt bij Wanda Kleur Rijk geef je toestemming om de gemaakte foto’s op de website en social media kanalen te plaatsen. Bezwaren hiertegen moeten voor aanvang van de lessen kenbaar gemaakt worden. Bij elke andere overeenkomst waarbij Wanda Kleur Rijk foto’s maakt, gebeurt dit ook alleen met jouw toestemming. Je hebt het recht om je toestemming ook op een later tijdstip in te trekken. Dit kan uitsluitend door een mail te sturen wandakleurrijk@gmail.com, met vermelding van welke foto en waar deze geplaatst is. Alle foto’s gemaakt door Wanda Kleur Rijk zijn en blijven eigendom van Wanda Kleur Rijk en deze mogen door klanten uitsluitend voor eigen privé doeleinden gebruikt worden. Voor ieder ander vorm van gebruik dient vooraf toestemming gevraagd worden aan Wanda Kleur Rijk want op alle foto’s Wanda Kleur Rijk zitten auteursrechten. Het is derhalve niet toegestaan beeldmateriaal van deze site te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Wanda Kleur Rijk. 

Wanda Kleur Rijk vraagt altijd aan de ouders, verzorgers of de volwassene waarmee het kind gekomen is, toestemming om een foto te mogen maken en deze op de website te plaatsen. Uiteraard worden er geen persoonlijke gegevens bijgezet. Op deze manier kan Wanda Kleur Rijk laten zien wat zij in huis heeft en andere opdrachtgevers enthousiast maken. 

 

 

  

  

 
E-mailen
Bellen
Instagram