Disclaimer

 De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld.

De website www.wandakleurrijk.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Wanda Kleur Rijk. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wanda Kleur Rijk.

 De op deze website getoonde informatie wordt door Wanda Kleur Rijk met constante zorg en aandacht samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.  Hoewel Wanda Kleur Rijk  haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Wanda Kleur Rijk behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Wanda Kleur Rijk uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt via hyperlinks, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Wanda Kleur Rijk worden onderhouden wordt afgewezen. Wanda Kleur Rijk sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de website.

Wanda Kleur Rijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Wanda Kleur Rijk  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. Wanda Kleur Rijk behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Wanda Kleur Rijk. 


 


 
 

 
E-mailen
Bellen
Instagram