Algemene Voorwaarden

Om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen zijn er bij Wanda Kleur Rijk een aantal algemene voorwaarden die hier duidelijk punt voor punt behandeld worden. Deze zijn hier voor iedereen te vinden, en te lezen.

Wanda Kleur Rijk rekent met vaste uurtarieven. Vanaf 2 uur boekingen kan men per half uur bijboeken.

Voor boekingen op nationale feestdagen geldt een toeslag van € 5,- op de uurtarieven.

Indien de schminklocatie verder ligt dan 75 kilometer van de vestigingsplaats van kan er uitsluitend voor 3 uur of meer schminken geboekt worden of anderzijds grotere opdrachten.

Betaling voor particulieren: De betaling dient contant te geschieden voor of direct na de afgesproken werkzaamheden, vóór vertrek van Wanda Kleur Rijk van de locatie waar de werkzaamheden plaats hebben gevonden. De factuur zal u in de week erna toegestuurd worden waarop ook de vermelding staat dat u alreeds betaald heeft.

Betaling voor bedrijvencontant: De betaling dient contant te geschieden voor of direct na de afgesproken werkzaamheden, vóór vertrek van Wanda Kleur Rijk van de locatie waar de werkzaamheden plaats hebben gevonden. De factuur zal u in de week erna toegestuurd worden waarop ook de vermelding staat dat u alreeds betaald heeft. Op rekening: Wanda Kleur Rijk biedt bedrijven de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na boekingsdatum over te maken op rekeningnummer IBAN: DE85 3125 1220 1402 1505 34 Kreissparkasse Heinsberg, BIC WELADEDERK t.n.v. Wanda van de Pol (Kleur Rijk), Hinter dem Kamp 6, 52538 Gangelt Hastenrath Bij bevestiging van uw boeking zal u gevraagd worden naar de gewenste betaalwijze.

Mocht u per abuis een factuur vergeten zijn, geen probleem! Dan stuur ik hierover een herinnering per mail. Indien u geen gehoor geeft aan deze betalingsherinnering, dan is Wanda Kleur Rijk genoodzaakt verdere stappen te ondernemen (incasso). De daarmee gepaard gaande kosten zijn daarbij uiteraard voor rekening van de betalingsschuldige.

 Werktijden Schminktijden worden door Wanda Kleur Rijk strikt gehanteerd. Wilt u dat ik  langer blijft en het is mogelijk, dan geeft u opdracht tot meerwerk, dan worden de kosten hiervoor aan u doorberekend bovenop gestelde Voor een boeking op één dag waarbij de uren niet aansluitend zijn worden voor de tussenliggende uren wachtkosten doorberekend conform geldend uurtarief.

 Wijzigingen en annuleringen: Wijzigingen in de boeking (bijvoorbeeld aantal kinderen, aantal uren etc.) dient u z.s.m. door te geven. Daarbij hanteert Wanda Kleur Rijk de volgende verplichtingen: 

 •Bij wijzigingen tot 2 weken voor boekingsdatum wordt de prijs conform wijziging aangepast (verlaagd/verhoogd). - Bij wijzigingen binnen 14 dagen tot boekingsdatum wordt de offerteprijs alléén aangepast indien het een vermeerdering van werk betreft. Bij een opdrachtvermindering bent u altijd de vooraf vastgestelde offerteprijs verschuldigd en wordt géén prijsverlaging gehanteerd. - Bij wijzigingen op de boekingsdatum zelf wordt werkvermeerdering aan u doorberekend bovenop de gestelde offerteprijs. Bij opdrachtvermindering blijft u altijd de vooraf vastgestelde offerteprijs verschuldigd en wordt géén prijsverlaging gehanteerd.

Bij annulering van de boeking hanteert Wanda Kleur Rijk de volgende betalingsverplichtingen: - Bij annulering tot 2 weken voor boekingsdatum kunt u kosteloos annuleren. - Bij annulering binnen 14 dagen tot boekingsdatum wordt 25% van de totale offerteprijs in rekening gebracht. - Bij annulering op de boekingsdatum zelf wordt 50% van de totale offerteprijs in rekening gebracht.

 Annulering door Wanda Kleur Rijk: Wanda Kleur Rijk behoudt zich het recht een opdracht te annuleren bij twijfel over de opdrachtgever. Wanda Kleur Rijk behoudt zich het recht een opdracht kosteloos te annuleren in geval van bv. onterechte behandeling, ziekte of overlijden van een familielid of dierbare. Bij annulering zal de opdrachtgever hier per email of telefonisch van op de hoogte worden gebracht. Wanda Kleur Rijk zal te allen tijde voor vervanging proberen te zorgen zodat uw evenement toch nog feestelijk kan verlopen. Gezien de onvoorziene aard van dergelijke omstandigheden dient u er rekening mee te houden dat er soms geen passende vervanging beschikbaar meer is en de schminkactiviteiten in dat geval géén (of gedeeltelijk) doorgang kunnen vinden. Wij rekenen in deze uitzonderlijke gevallen op uw begrip.

 Aansprakelijkheid. Wanda Kleur Rijk doet haar uiterste best om elke opdracht naar tevredenheid uit te voeren. Mochten er desondanks toch klachten ontstaan dan zal in overleg met opdrachtgever gezocht naar een passende oplossing. Wanda Kleur Rijk werkt met huidvriendelijke en ongeparfumeerde materialen die onschadelijk zijn voor de huid. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat iemand met een erg gevoelige huid toch een gevoeligheidsreactie vertoont. De gebruikte schmink is op waterbasis en is zodoende met koud water en zeep gemakkelijk te verwijderen. Sommige kleuren -met veel kleurpigment- kunnen na wassen sporen achter laten op de huid. Deze zijn met baby olie en baby doekjes eenvoudig van de huid te halen. Wanda Kleur Rijk streeft er naar iedereen die geschminkt is duidelijke instructies mee te geven hoe de schmink het beste verwijderd kan worden, zonder de huid te beschadigen Wanda Kleur Rijk is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of schade aan goederen of personen, direct of indirect, die wordt veroorzaakt door toedoen van haar activiteiten, tenzij deze wordt veroorzaakt door aantoonbare grove schuld of nalatigheid. In verband met hygiëne behoudt Wanda Kleur Rijk zich het recht om -bij vermoeden van besmettelijke huidproblemen- personen te weigeren voor schminkactiviteiten.

Vereiste benodigdheden schminklocatie: De opdrachtgever zorgt te allen tijde voor   - toegankelijke en veilige locatie, welke ten alle tijde droog is en binnen het toelaatbare zon en/of wind. - een tafel  - ruim voldoende (dag-)licht - mogelijkheid tot het verversen van water.

Bij BINNENLOCATIES zorgt de opdrachtgever voor een rustige plek, niet in een doorloop naar eventuele andere activiteiten. Wanda Kleur Rijk behoudt zich het recht het verrichten van haar schminkactiviteiten per direct te stoppen/annuleren indien de werklocatie niet naar behoren is. Op de afgesproken prijs en tijdsduur wordt in dergelijke gevallen géén teruggaaf gegeven. VANWEGE ONS WISSELENDE HOLLANDSE KLIMAAT SCHMINKT WANDA KLEUR RIJK  BIJ VOORKEUR BINNEN  Bij BUITENLOCATIES zorgt de opdrachtgever voor een beschutte werkomgeving. Deze dient overkapt te zijn en beschutting te geven tegen zonlicht, wind en regen (bv. partytent, kraam). Indien de weersomstandigheden van dien aard zijn dat deze het naar inschatting van Wanda Kleur Rijk onmogelijke maken schminkactiviteiten buiten te verrichten/voort te zetten, zorgt de opdrachtgever alsnog voor een passende binnen locatie. Wanneer er geen passende alternatieve locatie voor handen is, behoudt Wanda Kleur Rijk zich het recht de opdracht en schminkactiviteiten per direct te stoppen/annuleren. Op de afgesproken prijs en tijdsduur wordt in dergelijke gevallen géén teruggaaf gegeven.

Parkeerkosten: Parkeerkosten zijn altijd op rekening van de opdrachtgever.

Toezicht tijdens schminken: Wanda Kleur Rijk is géén oppas en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtenissen/voorvallen met uw kind(eren) op de schminklocatie buiten haar eigen activiteiten.

Promotie door Wanda Kleur Rijk: Wanda Kleur Rijk behoudt zich het recht haar activiteiten tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever te promoten middels het dragen van haar eigen bedrijfskleding/logo, plaatsen van banner, flyers en visitekaartjes, mits anders overeengekomen is.

Overige voorwaarden opdrachtgever: De opdrachtgever verplicht zich in zijn overeenkomst met Wanda Kleur Rijk  afstand te doen van de eigen algemene voorwaarden. Wanda Kleur Rijk draagt géén bedrijfskleding van de opdrachtgever en/of andere bedrijven.

Foto’s – auteursrechten: Wanda Kleur Rijk behoudt zich het recht haar activiteiten middels foto’s vast te leggen. Deze foto’s (van kinderen/volwassenen) kunnen op de website van Wanda Kleur Rijk geplaatst worden. Indien ouders/opdrachtgever hier bezwaar tegen hebben/heeft kunt u dit aangeven.  
E-mailen
Bellen
Instagram